+62274374947
smsrjogja@smkn3kasihan.sch.id
Jl. PG. Madukismo Yogyakarta 55182

Guru Kami

#

SIHONO, S.Pd
DKV (Kepala Sekolah)

#

INNA NUR PRAMANA, S.I.P
Kepala TU

#

ENING SULASTRI, S.Pd
Kriya Keramik

#

ANESIA SURYA, S.Pd. Jas
PJOK ( WK 2 Kesiswaan )

#

Drs. HERU SUSANTO
Kriya Kayu

#

MARSIDIK, S.Pd
Kriya Kreatif Kayu & Rotan ( WK 3 Sarpras )

#

Drs. SRI WIDODO
Kriya Kayu ( Ka Program Studi Seni Kriya )

#

Drs. SAMSURI NUGROHO
Seni Lukis